Tag Archives: Úkol

Osobní inventura 2016

Osobní inventura 2016

Většina lidí v těchto dnech přemýšlí o roce, který se za námi uzavírá a o tom, jaký asi bude ten nový. Možná máte plno plánů a chcete na sobě zamakat. Nebo možná nejste příznivcem novoročních předsevzetí a čekáte, co život sám přinese. Určitě je ale zajímavé, podívat se občas zpět, a připomenout si ty nejlepší a nejdůležitější momenty, které vás nyní dostaly tam, kde jste! Číst dál

Když by se vás někdo zeptal: “Kdo jsi?” Co byste odpověděli?

Když naleznete sami sebe, naleznete i své přátele, spolupracovníky a posluchače. Když chceme lidem něco předat, musíme znát dvě věci: svoje téma a sami sebe. To první je nám celkem jasné. Asi už jste zažili situaci, kdy někdo hovořil o něčem, o čem nevěděl vůbec nic. V tom lepším případě je to komické. V tom horším tristní. V komunikaci s kýmkoliv bychom měli být autentičtí.
Z rady: “Buď sám sebou!” se stalo klišé, kterému už dnes málokdo rozumí.

být sám sebou

Každý radí: “Buď sám sebou.” “Dobře, ale kdo vlastně jsem?”, “A jak to zjistím?”

Udělejte si následují cvičení:

1. Napište si své hodnoty. Hodnoty reprezentují to, co je pro nás v životě nejdůležitější. Jsou zdrojem energie, měly by být naší hnací silou ve všem, co děláme.

Jaké mohou být důležité lidské hodnoty: vnitřní integrita, svoboda, krása, úspěch, zdraví, odvaha, vzdělání, láska, trpělivost, respekt, Bůh, rodina, peníze, zábava, přátelství, důvěra, soucit, pomoc, soudržnost, upřímnost,…

Vyberte TOP 10 a seřadtě si je podle důležitosti. Ke každé hodnotě si napiště, co to pro vás znamená.

2. Definujte své životní role. Každý z nás na sebe bere určité role. Někdo je např. manželem, rodičem, podnikatelem, přítelem i lektorem mimoškolních aktivit pro mládež. Každá role představuje důležitý vztah. Je to oblast, kde neseme odpovědnost a přispíváme k dění kolem nás.

Při přemýšlení o svých životních rolích se zaměřte na následující oblasti:

– práce (společník ve firmě, lékař, manažer, řidič, prodavačka, nadřízený, podřízený,…)

– rodina a přátelé (manžel, rodič, syn, bratr, přítel,…)

– komunita (lektor, lídr, řečník, vedoucí, pečovatel, věřící…)

– volný čas (sportovec, spisovatel, malíř, hudebník, cestovatel, fanda do vaření, kutil,…)

Při definování svých rolí si představte, co chcete v každé roli dělat, co pro vás představuje, jak ji chcete naplňovat, jak byste se chtěli v této roli chovat, čeho byste chtěli dosáhnout. Ke každé roli si ještě napište klíčové osoby, které se tohoto vztahu týkají.

3. Zodpovězte si otázky:

Jakým člověkem chci být?

Co chci v životě dělat?

Co chci mít?

Co mě baví?

Co mi jde dobře?

Jaké jsou mé pozitivní stránky, vlastnosti, nadání?

Jak mohu být co nejužitečnější pro svět, ve kterém žiji?

Existuje nějaká činnost, kterou neděláte, ale kdybyste ji začali dělat, výrazně pozitivně by to ovlivnilo váš pracovní život?

Existuje nějaká činnost, kterou neděláte, ale kdybyste ji začali dělat, výrazně pozitivně by to ovlivnilo váš osobní život?

Více se dozvíte v eBooku “Vaše skutečné JÁ“, který najdete na www.skolaseznamovani.cz

Pamatujte:

Rozdíl mezi dobrým řečníkem a člověkem, který skutečně ví, o čem mluví je obrovský. Dobrému řečníkovi lidé často nadšeně tleskají. Lidem, kteří prožili nebo žijí to, co říkají, druzí tleskají se slzami dojetí v očích.
Dotkneme-li se lidských srdcí, získáváme si jejich přízeň. Osobní zkušenost nelze ničím nahradit!

Jak během týdne zlepšit vztahy

Jak během týdne zlepšit vztahy

Když lidé stojí tváří v tvář své konečnosti na této zemi, jedna z věcí, kterou se snaží dát do pořádku jako první, jsou vztahy. Nejvíce myšlenek věnují lidem. Často litují času, který promarnili honbou se za něčím, co nyní hodnotí jako méně důležité a nejvíce je mrzí, že se dostatečně nevěnovali své rodině, přátelům. Nejrůznější dohady a rozepře jim najednou začínají připadat nepodstatné. Číst dál