Tag Archives: Cvičení

Osobní inventura 2016

Osobní inventura 2016

Většina lidí v těchto dnech přemýšlí o roce, který se za námi uzavírá a o tom, jaký asi bude ten nový. Možná máte plno plánů a chcete na sobě zamakat. Nebo možná nejste příznivcem novoročních předsevzetí a čekáte, co život sám přinese. Určitě je ale zajímavé, podívat se občas zpět, a připomenout si ty nejlepší a nejdůležitější momenty, které vás nyní dostaly tam, kde jste! Číst dál

Jste přesvědčiví?

Jste přesvědčiví?

Napadlo vás už někdy, zda jste pro druhé lidi důvěryhodní, přesvědčiví a víte, jak s nimi máte mluvit? Odpovězte si na následující otázky:
1. Jste dostatečně sebevědomý/á, máte se rád/a na stupnici od jedné do deseti na deset bodů?
2. Myslíte, že působíte na své posluchače příznivě svým vzhledem, chováním a vystupováním?
3. Dovedete navázat s druhými spojení, a získat si jejich sympatie tím, že jste jim názorově blízký/á?
4. Umíte zvolit působivou stylizaci a podání řeči?
5. Jste pro věc, o které chcete druhé přesvědčit, dostatečně zapálení? Srší z vás nadšení?
6. Pracujete s myslí a emocemi posluchače/ů? Dokážete je během konverzace, skupinové diskuze nebo prezentace provést emocionální křivkou tak, aby vám na konci řekli své „ano“?
7. Zvládnete si lidi dobře otipovat, vyhodnotit příčinu jejich protiargumentů, zmapovat jejich současný postoj k dané záležitosti a na základě toho promyslet argumenty, které použijete?

Jsou-li vaše odpovědi bez zaváhání kladné, pak nemusíte sebe ani druhé o své přesvědčivosti přesvědčovat.
Pokud některé otázky ve vás vyvolaly další otázky, pak je tu pro vás ebook, plný odpovědí a užitečných rad, jak si počínat v komunikaci a ve vztazích.

Pamatujte:
Vašemu oponentovi připusťte v diskuzi vše, co lze připustit, a netvrďte nic, co nemůžete dokázat.
Když chcete druhé o něčem přesvědčit, soustřeďte se na hlavní myšlenku celé věci.
Lidé jsou ochotni souhlasit s tím, co říká jejich přítel. Udělejte si z nich nejprve přátele, sympatizanty.
Lidé obvykle již předem zamítají to, co jim předkládá osoba, která je jim nesympatická.
A předem ví, že nebudou souhlasit s tím, co říká jejich protivník.
Posluchač snáze změní svůj názor, pokud s ním (alespoň částečně) souhlasíte.
Pokud chcete získat druhého na svou stranu a přesvědčit ho o svém názoru, nesnažte se triumfovat a debatu takzvaně vyhrát. Mluvte tak, aby se váš oponent necítil poražen, ponížen ani rozčílen.

Kolik máte přátel?

Kolik máte přátel?

Zamyslete se: “Kolik znáte lidí a kolik máte přátel?”

“Co je podstata přátelství?”

Taky jsem si svého času myslela, že jich mám hodně, dokud jsem nemusela přehodnotit podstatu přátelství a změnit sebe, svoje myšlení, chování a okruh lidí.

„Kdo je pro vás přítel?“ Odpovězte si na následující otázky:

„Kolik lidí, které považujete za své přátele, byste mohli pozvat na svatbu?“

Sto? Dvě stě? Tři sta?

A na narozeninovou párty?

Padesát? Sedmdesát? Sto?

Kdybyste chtěli jít dnes večer do kina nebo na stadion, kolika osobám byste zavolali?

Patnácti? Dvaceti?

Pro kolik z těchto lidí jsou důležité vaše osobní záležitosti, vaše starosti?

S kolika sdílíte své životní plány, osobní nebo rodinné problémy?

Na ramenou kolika z nich byste se mohli vyplakat a cítili se pochopení?

Kolik z nich se upřímně raduje z vašich úspěchů a na vlastní kůži prožívají vaše trápení?

Vím, že není snadné odpovídat. Většina lidí řekne tak dvě nebo tři osoby.

Představte si, kdyby jeden z těch dvou nebo tří byl smrtelně nemocný a zbývalo by mu pár měsíců života, nabídli byste jim, že se dle svých možností ujmete jejich rodin, pomůžete jim fyzicky nebo finančně a postaráte se o jejich děti?

Současně se zamyslete, kolik lidí by se postaralo o vás,kdybyste byli v nouzi nebo o vaši rodinu, kdyby se s vámi něco stalo?

Komu můžete věřit?

Na koho se můžete spolehnout?

Společníků, známých a kamarádů míváme relativně dost. To, zda máme opravdové přátele, záleží hodně na tom, kým jsme my sami.

K tomu, abychom našli dobré blízké přátele, potřebujeme většinou dvě věci:

  1. Poznat hodně lidí a mezi nimi se “objeví” naši skutční přátelé.
  2. Investovat do vztahu kus sebe.
Budou o vás psát...

Budou o vás psát…

Proč je seznamování, rozšiřování kontaktů správné a důležité pro váš život? Udělejte si krátké cvičení. Představte si, že by o vás chtěl někdo na sklonku vašeho života napsat knihu. Knihu, která by byla autentická, nic by nepřibarvovala, nepřikrášlovala, nešpinila. Byla by o vás, o tom kým nyní jste. Měla by čtyři kapitoly. První kapitolu by psali členové vaší rodiny. Byla o vašem rodinném životě, o tom jaký jste manžel, syn, rodič, strýc… Druhou by psali vaši přátelé a byla by o tom, jaký jste člověk, čeho jste dosáhli, čím jste si prošli, co jste pro ně byli ochotní riskovat apod. Třetí by psali vaši kolegové z práce, popisovala by váš pracovní život, vyprávěla by vaše příběhy ze zaměstnání nebo z podnikání. Poslední kapitolu by psali lidé z vašeho města, z organizací, kde jste zapojeni a lidé, kterým jste v životě pomohli nebo ublížili od drobností až po vážné věci. Byla by o vašem volném čase, o vašich charitativních aktivitách, o vašem přispění společnosti, zlepšení vašeho města, životního prostředí, komunity… Co byste chtěli, aby v ní bylo napsáno? Jen Vy rozhodujete. Jak byste chtěli, aby byl vylíčen váš charakter, vaše životní role, váš život? Napište si to! Nešetřete inkoustem! Pozorně se podívejte na lidi kolem sebe a zamyslete se, o jaké změny byste se chtěli v jejich životech zasloužit? Co byste si o sobě chtěli přečíst! Pokud uděláte toto cvičení poctivě, jsem přesvědčená, že se dotknete vážných základní hodnot. Dostanete se na dřeň svého charakteru. A pochopíte, proč je seznamování a budování vztahů tak důležité pro váš život!

[button mode=”link” href=”http://testdovednosti.cz”]Test dovedností[/button]

tlacitko-stahnetesipremiovydokument-2

uvodnistrana-stahnetesi-ebook

Když by se vás někdo zeptal: “Kdo jsi?” Co byste odpověděli?

Když naleznete sami sebe, naleznete i své přátele, spolupracovníky a posluchače. Když chceme lidem něco předat, musíme znát dvě věci: svoje téma a sami sebe. To první je nám celkem jasné. Asi už jste zažili situaci, kdy někdo hovořil o něčem, o čem nevěděl vůbec nic. V tom lepším případě je to komické. V tom horším tristní. V komunikaci s kýmkoliv bychom měli být autentičtí.
Z rady: “Buď sám sebou!” se stalo klišé, kterému už dnes málokdo rozumí.

být sám sebou

Každý radí: “Buď sám sebou.” “Dobře, ale kdo vlastně jsem?”, “A jak to zjistím?”

Udělejte si následují cvičení:

1. Napište si své hodnoty. Hodnoty reprezentují to, co je pro nás v životě nejdůležitější. Jsou zdrojem energie, měly by být naší hnací silou ve všem, co děláme.

Jaké mohou být důležité lidské hodnoty: vnitřní integrita, svoboda, krása, úspěch, zdraví, odvaha, vzdělání, láska, trpělivost, respekt, Bůh, rodina, peníze, zábava, přátelství, důvěra, soucit, pomoc, soudržnost, upřímnost,…

Vyberte TOP 10 a seřadtě si je podle důležitosti. Ke každé hodnotě si napiště, co to pro vás znamená.

2. Definujte své životní role. Každý z nás na sebe bere určité role. Někdo je např. manželem, rodičem, podnikatelem, přítelem i lektorem mimoškolních aktivit pro mládež. Každá role představuje důležitý vztah. Je to oblast, kde neseme odpovědnost a přispíváme k dění kolem nás.

Při přemýšlení o svých životních rolích se zaměřte na následující oblasti:

– práce (společník ve firmě, lékař, manažer, řidič, prodavačka, nadřízený, podřízený,…)

– rodina a přátelé (manžel, rodič, syn, bratr, přítel,…)

– komunita (lektor, lídr, řečník, vedoucí, pečovatel, věřící…)

– volný čas (sportovec, spisovatel, malíř, hudebník, cestovatel, fanda do vaření, kutil,…)

Při definování svých rolí si představte, co chcete v každé roli dělat, co pro vás představuje, jak ji chcete naplňovat, jak byste se chtěli v této roli chovat, čeho byste chtěli dosáhnout. Ke každé roli si ještě napište klíčové osoby, které se tohoto vztahu týkají.

3. Zodpovězte si otázky:

Jakým člověkem chci být?

Co chci v životě dělat?

Co chci mít?

Co mě baví?

Co mi jde dobře?

Jaké jsou mé pozitivní stránky, vlastnosti, nadání?

Jak mohu být co nejužitečnější pro svět, ve kterém žiji?

Existuje nějaká činnost, kterou neděláte, ale kdybyste ji začali dělat, výrazně pozitivně by to ovlivnilo váš pracovní život?

Existuje nějaká činnost, kterou neděláte, ale kdybyste ji začali dělat, výrazně pozitivně by to ovlivnilo váš osobní život?

Více se dozvíte v eBooku “Vaše skutečné JÁ“, který najdete na www.skolaseznamovani.cz

Pamatujte:

Rozdíl mezi dobrým řečníkem a člověkem, který skutečně ví, o čem mluví je obrovský. Dobrému řečníkovi lidé často nadšeně tleskají. Lidem, kteří prožili nebo žijí to, co říkají, druzí tleskají se slzami dojetí v očích.
Dotkneme-li se lidských srdcí, získáváme si jejich přízeň. Osobní zkušenost nelze ničím nahradit!

Jak během týdne zlepšit vztahy

Jak během týdne zlepšit vztahy

Když lidé stojí tváří v tvář své konečnosti na této zemi, jedna z věcí, kterou se snaží dát do pořádku jako první, jsou vztahy. Nejvíce myšlenek věnují lidem. Často litují času, který promarnili honbou se za něčím, co nyní hodnotí jako méně důležité a nejvíce je mrzí, že se dostatečně nevěnovali své rodině, přátelům. Nejrůznější dohady a rozepře jim najednou začínají připadat nepodstatné. Číst dál

Jak si během 5 dnů zvýšit sebevědomí

Zdravím, přátelé!
Pět dní uběhlo a tak se Vás zeptám: “Je tu někdo, kdo se může pochlubit, že zvládl moje tři výzvy?” Nebuďte skromní a pochlubte se! Nebojte, nebudu vás následně vláčet diskuzí, ani se vyptávat na detaily. 🙂
Věřím, že Vám splnění tohoto cvičení přineslo dobrý pocit ze sebe samých i zlepšilo něco málo ve Vašem okolí.
Zapomněl-li snad někdo, začíná novách pět dní! A to platí pro všechny, kdo si chtějí zvednout náladu, sebevědomí a udělat radost nejen sobě, ale i lidem okolo.

Držím Vám palce!

Jsem tu pro Vás.

Otestujte se: Jak působíte na lidi?

Mnozí lidé zažívají věci, které nejsou nijak příjemné. To se často odráží na jejich náladě a vnitřním nastavení. Každý má občas špatný den, to je normální. Problém nastává, když „cítit se špatně“ nebo „mít blbou náladu“ se stane jejich přirozenou součástí. Za to, jak se cítíme a jak působíme na ostatní, jsme zodpovědní pouze my sami. Číst dál